De flesta kontor har en rykande åtgång på bläck- eller laserpatroner. Att dessa små plastkassetter utgör en betydande del av skrivarproducenters inkomster är knappast förvånande. På många arbetsplatser matar skrivarna nästan oavbrutet ut dokument, med stadigt sinande bläcknivåer som resultat. Vårt kontinuerliga beroende av dessa produkter ger tillverkaren en långsiktig och pålitlig inkomstkälla.

Färre färger än vad många tror

Idag är färgskrivare standard. Trots att våra skrivare har kapacitet att skriva ut nyansrika regnbågar är bläckpatroner inte särskilt färgglada. Faktum är att de säljs i främst tre färger: cyan, magenta och gult. En fjärde svart patron är naturligtvis också viktig, men räknas i regel inte som en färg. Det är sedan skrivaren själv som blandar dessa grundfärger för att skapa ett dokument med korrekta färger.

Ett slags optisk illusion

Bläckpatroner innehåller alltså i regel endast tre grundfärger samt svart. Hur kan då en skrivare blanda dessa för att skapa olika färgnyanser? Snarare än att blanda färgerna innan bläcket når pappret, placerar skrivaren mycket små droppar av de olika grundfärgerna på dokumentet. Beroende på hur dessa droppar placeras luras det mänskliga ögat sedan att se alla kända färger. Faktorer som vilka grundfärger som kombineras samt tätheten med vilken de placeras på pappret påverkar hur våra ögon tolkar resultatet.

I regel förbrukas inte de olika grundfärgerna i samma takt. På de flesta kontor går dessutom den svarta bläckpatronen åt snabbast, vilket medför att denna i regel är betydligt större än de övriga. Det finns skrivare som har integrerade skrivarhuvuden, innebärande att samtliga patroner måste bytas ut samtidigt. Detta är naturligtvis en stor nackdel när de olika färgerna förbrukas olika snabbt. De flesta arbetsplatser har dock idag mer avancerade skrivare, som tillåter att varje färgpatron byts ut individuellt.

En gammal teknologi som kommit långt

De så kallade bläckstråleskrivarna som använder bläckpatroner har funnits ända sedan 1960-talet. Under lång tid var tekniken dock för dyr för att kunna vara allmänt tillgänglig. I början förekom det dessutom att bläcket med tiden kunde torka ut, vilket medförde dyra reparationskostnader. Genom att integrerar mycket av elektroniken i själva patronen undviks den problematiken idag. Tillverkare av skrivare lockar gärna kunder att välja bläckstrålemodeller, eftersom behovet av nya färgpatroner ger en kontinuerlig inkomstkälla. Särskilt viktigt är detta idag, när själva teknologin blivit så billig och inte längre tillåter några större vinstmarginaler.

Bläckpatroner har en rykande åtgång på många kontor